Дирекција

 • АгроТехнА ДОО
 • ул. Христо Татарчев 1 бр.21А , 1000 Скопје
 • ДБ: MK4030990142328
 • Жиро сметка: 300000000110228
 • email: sales@agrotehna.com.mk
 • Лице за контакт: Наташа Младеновска
 • 078 411 806
 • email: natasa.mladenovska@agrotehna.com.mk

Продавница Маџари

 • Ул.Благоја Стевковски бр. 59А
 • тел.: 02 2529 030
 • моб.: 078 411 802
 • E-mail: prodavnica2@agrotehna.com.mk
Работно време
 • Понеделник до петок
 • 08:00 - 21:00 часот
 • Сабота
 • 09:00 - 16:00 часот

Продавница Аеродром

 • Коста Новаковиќ 14, Скопје 1000
 • тел.: 02 3256 107
 • моб.: 078 481 998
 • E-mail: prodavnica7@agrotehna.com.mk
Работно време
 • Понеделник до петок
 • 08:00 - 21:00 часот
 • Сабота
 • 09:00 - 16:00 часот

Продавница Ѓорче Петров

 • Ул.Ѓорче Петров бб
 • тел.: 02 2035-305
 • моб.: 078 411 805
 • E-mail: prodavnica5@agrotehna.com.mk
Работно време
 • Понеделник до петок
 • 08:00 - 21:00 часот
 • Сабота
 • 09:00 - 16:00 часот